ALPINNING

Alpinning je chůze na speciálních trenažérech – pásech ve skupině, pod vedením instruktora. Tento
program kombinuje trénink s mnoha cviky, čímž nabízí cvičencům neopakovatelný způsob cvičení. Cvičení je vhodné pro úplné začátečníky.

Alpinning není jen procházka,ale správný krok k dokonalé postavě.

Cílem hodiny je, aby si každý jedinec zvolil svůj cíl a překonal překážky za pomoci a vedení zkušeného instruktora.

Přihlášení